Właściwie każdy oddany do użycia obiekt zobowiązuje w trakcie jego wykorzystywania periodycznych przeglądów technicznych. Wykonanie tych zadań musi być w każdym momencie pilne i regularnie dokonywane, gdyż służy zagwarantowaniu bezpieczeństwa mieszkających tam osób danego budynku. Zobowiązanie przeprowadzania przeglądów budowlanych wynika z bieżących w naszym państwie umów. Kontrola okresowa technicznego stanu konkretnych budynków może zawierać roczny przegląd budowlany lub przegląd 5 letni. Jest to obligacja wynikający z prawa oraz jest on odpowiedzialność zawodową menedżera domów i mieszkań. Przeglądy budowlane Warszawa są zawsze wykonywane okresowo, przez co zagwarantowane jest całkowite bezpieczeństwo użytkowników konkretnych obiektów. Profesjonalne przeglądy w bardzo dużej mierze przykładają rękę do niwelowania a oprócz tego minimalizacji niebezpieczeństwa pojawienia się nieszczęśliwych wypadków, wiodących do kalectwa, a także do śmierci użytkowników biur. A dodatkowo przeglądy okresowe wpływają korzystnie na sprawne funkcjonowanie poszczególnych obiektów oraz zmniejszenie awaryjności instalacji. Zdolności wymagane są w trakcie realizowania budowlanych przeglądów. Przeglądy budynków mogą być dokonywane tylko i wyłącznie poprzez inspektorów posiadających niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej. Operacje kontrolne kończą się zawsze spisaniem odpowiedniego protokołu.