Jeśli idzie o obszernie tłumaczone bezpieczeństwo w organie Gminy, to idzie tutaj głównie o bezpieczeństwo jak również o sekretność przechowywanych informacji. Dobrze wiadomym jest, że wiadomości muszą przechodzić zarówno wewnątrz instytucji jak i między poszczególnymi oddziałami, w związku z tym wyjątkowo istotne okazuje się zagwarantowanie bezpieczeństwa ich przesyłu. Winien być tym samym zagwarantowany stosowny poziom ochrony, zaś przede wszystkim tyczy się to danych tajnych i dodatkowo danych osobowych, oraz problematyki różnorodnych uzgodnionych kontraktów.

Oprócz programowych rozwiązań trzeba w takich przypadkach założyć coś, co ma nazwę firewall sprzętowy, innymi słowy tzw. ogniowa zapora przeciwko uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu, ale właśnie typu sprzętowego, a nie programowego rodzaju. Jednym z mocniej rozpowszechnionych rozwiązań tego typu stał się tzw. UTM Stormshield. Konfiguracja Stormshield UTM musi być jednak wypełniona przez profesjonalistę, tak żeby nie było żadnych wątpliwości odnoszących się do poprawności jego działania jak również spodziewanego stanu ustalonych zabezpieczeń.

Jest to niezmiernie istotne, albowiem zawsze może przydarzyć się nadzór NIK w gmachu Urzędu Gminy i wobec tego dobrze jest trzymać się z daleka od różnorodnych możliwych problemów. Pamiętać trzeba, że Najwyższa Izba Kontroli jest w stanie doprowadzić do realizacji nawet kilkanaście tysięcy kontroli w ciągu 1-ego roku i idzie tu o wizytację wszystkich urzędów i instytucji, jakie ta Izba ma zarządzenie poddać kontroli przez moc zasady, podług jakiej istnieje. Inspekcja może z pewnością tyczyć się bardzo wielu procedur, lecz bezpieczeństwo przekazywania wiedzy niewątpliwie zostanie także sprawdzone.

Źródło: konfiguracja utm stormshield